Enter your text here

Enter your text here

מרכז לוגיסטי יבולים - שטראוס

מיקום הפרויקט: אזה"ת שער הנגב

שם הלקוח: יבולים בשער הנגב

שם האדריכל: א.ב מתכננים

פירוט העבודה:  ניהול פיקוח של בינוי מחודש של מחסן לחברת שטרואס. סה"כ: 3000 מ"ר.

היקף: 6.5 מיליון ש"ח

סטטוס: בוצע 

 

 

Enter your text here

Enter your text here

מרכז לוגיסטי יבולים - שטראוס

מיקום הפרויקט: אזה"ת שער הנגב

שם הלקוח: יבולים בשער הנגב

שם האדריכל: א.ב מתכננים

פירוט העבודה:  ניהול פיקוח של בינוי מחודש של מחסן לחברת שטרואס. סה"כ: 3000 מ"ר.

היקף: 6.5 מיליון ש"ח

סטטוס: בוצע 

 

 

Enter your text here

Enter your text here

בניין מגורים בפרץ חיות, תל אביב

מיקום הפרויקט: פרץ חיות, תל אביב

שם הלקוח: גרי פלוס

שם האדריכל: גרייזמן

פירוט העבודה:  ניהול ביצוע הקמת בניין דירות.

סה"כ: 800 מ"ר.

היקף: 6 מיליון ש"ח

סטטוס: בגמר ביצוע

 

 

Enter your text here

Enter your text here

בניין מגורים בשפר 6, תל אביב

מיקום הפרויקט: שפר 6 תל אביב

שם הלקוח: גרי פלוס

פירוט העבודה:  ניהול ביצוע הקמת בניין דירות.

סה"כ: 500 מ"ר.

היקף עבודה: 4.8 מיליון ש"ח

סטטוס: בגמר ביצוע 

 

Enter your text here

Enter your text here

מרכז מסחרי יד בנימין

מיקום הפרויקט: בכניסה ליישוב יד בנימין

שם הלקוח: יבולים נכסי ש.שרון

שם האדריכל: אבי חינקיס

פירוט העבודה:  רישוי ניהול ופיקוח המרכז המסחרי.  3000 מ"ר.

היקף: מיליון ש"ח

סטטוס: בוצע 

 

 

Enter your text here

Enter your text here

הקמת מבנה למכון למיון ביצים

מיקום הפרויקט: אזה"ת כפר סבא

שם הלקוח: המכון למיון ושיווק ביצים רמות השבים

שם האדריכל: חגי דביר

פירוט העבודה: תיאום תכנון, ניהול ופיקוח הקמת מבנה למיון ושיווק ביצים.

 סה"כ: 3700 מ"ר.

היקף: 12 מיליון ש"ח

סטטוס: בביצוע

 

 

Enter your text here

Enter your text here

פיקוח על גמרים ריטליקס- רעננה

מיקום הפרויקט: הדפנה 9, רעננה

שם הלקוח: יבולים נכסי ש. שרון בע"מ

שם האדריכל:

פירוט העבודה: פיקוח מטעם המזמין על עבודות קבלן ראשי.

 סה"כ: 12,000 מ"ר.

היקף: 30 מיליון ₪.

סטטוס: בוצע.

  

Enter your text here

Enter your text here

דואר ישראל

מיקום הפרויקט: סניפי דואר ישראל ברחבי הארץ

שם הלקוח: דואר ישראל

שם האדריכל: אבי חינקיס

פירוט העבודה:  ניהול ופיקוח שיפוץ וחידוש סניפי דואר, לרבות עבודות הנגשת המבנים.

היקף: 580,000 ₪  

סטטוס: בוצע 

 

Enter your text here

Enter your text here

שם הפרויקט :  M סנטר

מיקום הפרויקט: רחוב גליס 18, אזה"ת סגולה פתח תקווה

שם הלקוח: אור מנהטן

שם האדריכל: אודי רזיאל, רזיאל אדריכלים

פירוט העבודה:  ניהול ופיקוח על הריסה ובנייה של מרכז מסחרי. סה"כ 12000 מ"ר

היקף: 25 מיליון ש"ח

סטטוס: בוצע 

Enter your text here

Enter your text here

מתחם  מרכזי בלו סקאי

מיקום הפרויקט: מתחם לוגיסטי גלילות

שם הלקוח: חברת בלו סקאי

שם האדריכל: אורי שלום

פירוט העבודה:  ניהול פיקוח של הקמת סניף הדגל של חברת השכרת הרכב בלו סקאי.

היקף: 3 מיליון ש"ח

סטטוס: בוצע 

 

 

שם הפרויקט: דיור ממשלתי

 קבר רבן גמליאל - ניהול תכנון ופיקוח על הביצוע שם הפרויקט: תחנת דלק וחנות נוחות

מיקום הפרויקט:  רחוב גיבורי החיל 1, יבנה

 

שם הלקוח: משרד האוצר

שם האדריכל: ליטל גבאי

פירוט העבודה: הנגשת האתר לאנשים בעלי מוגבלוית

היקף: 270000 ש"ח

סטטוס: בוצע

 

שרות תעסוקה יבנה  - ניהול תכנון ופיקוח על הביצוע

 מיקום הפרויקט: רחוב הראשונים 5, יבנה

שם הלקוח: משרד האוצר

שם האדריכל:  ליטל גבאי

פירוט העבודה:  הנגשת האתר לאנשים בעלי מוגבלוית

היקף: 150000 ש"ח

סטטוס: בוצע

 

מצפה ים הרצליה - ניהול תכנון ופיקוח על הביצוע

 מיקום הפרויקט: רחוב יגאל ידין 5, הרצליה

שם הלקוח:  משרד הרווחה

שם האדריכל: אבי חינקיס

פירוט העבודה: הנגשת האתר לאנשים בעלי מוגבלוית

היקף: 360000 ש"ח

סטטוס: בביצוע

 

 המכון לרפואה משפטית באבו כביר - ניהול תכנון ופיקוח על הביצוע

 מיקום הפרויקט: רחוב בן צבי 69, תל אביב

שם הלקוח:  משרד הבריאות

שם האדריכל: אורי שלום

פירוט העבודה: הנגשת האתר לאנשים בעלי מוגבלוית

היקף: 100000 ש"ח

סטטוס: בוצע

פרויקטים \ ניהול פרויקטים